Hållbarhet

Hållbarhet är en av våra främsta prioriteringar här hos oss, och vi är stolta över att vara en del av hållbarhetsklivet. En viktig del av vår hållbarhetsstrategi är vår åtagande för att minska vårt avfall och främja återvinning. Vi ser till att både vårt och våra gästers avfall sorteras på ett ansvarsfullt sätt för att minimera vår miljöpåverkan.

Som en del av våra åtgärder uppmuntrar vi våra gäster att aktivt delta i vår återvinningsinsats. För att göra det enkelt för dem att bidra till vår miljösträvan har vi infört möjligheten att sortera metall och glas. Genom att dela upp dessa material från vårt avfall kan vi säkerställa att de återvinns på ett effektivt sätt och minimerar mängden avfall som hamnar på deponi.

Vi strävar också efter att göra våra inköp med miljön i åtanke. Våra förbrukningsmaterial, handdukar, engångsartiklar och tvål är alla miljömärkta, vilket innebär att de uppfyller höga standarder för hållbarhet och miljövänlighet. Genom att välja dessa produkter bidrar vi till att minska vår påverkan på skogar och vattenresurser samtidigt som vi stöder företag som arbetar för en mer hållbar framtid.

Vi investerar också i vattenbesparande åtgärder genom att installera snålspolande munstycken på duschar och kranar där det är möjligt. Genom att minska vår vattenförbrukning bidrar vi inte bara till att spara en viktig resurs utan också till att minska belastningen på våra vattenreningssystem och miljön som helhet.

Vår strävan efter hållbarhet omfattar även vårt energiförbrukning. Vi har påbörjat en process för att successivt byta ut all vår belysning till LED-belysning. LED-lampor är kända för sin energieffektivitet och långa livslängd, vilket inte bara minskar vårt energiförbrukning utan också minskar behovet av att byta ut lampor regelbundet, vilket i sin tur minskar avfallet.

Genom dessa åtgärder, tillsammans med vårt engagemang för kontinuerlig förbättring är vi fast beslutna att fortsätta arbeta mot en mer hållbar framtid för vårt företag, våra gäster och vår planet. Tack för att du är en del av vår resa mot en grönare värld.